Lablab purpureus

Nombres populares, en castellano: fríjol flamenco (Valencia, zona castellanoparlante). en catalán: fesol falmenc, fesol de motor, fesol d'ungla, fesol d'ungleta (Valencia), orella de burro (Rafelguaraf).

Cómo reconocerla
Dónde y cuándo se encuentra
Rafelguaraf (La Costera de Játiva / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
Pepe Andrés, de Rafelguaraf, comenta que es troba en llocs ben solejats, enramada a estructures com emparrats, valles, arbres secs. Creix amb molta facilitat buscant sempre la llum. El nom de "fesol de motor" ve de que és tradicional plantar alguna planta que done ombra davant el motor de reg per a facilitar el treball en estiu.

És de collita tardana, més que el garrofó, quan el dia es fa curt, a partir d'agost i setembre, dura fins que el fred para la planta.
Josep Roselló (Llavors d'ací)0.00 (0)00 comentarios
Mapa

Por tipo de información: Dónde y cuándo se encuentra (1)

Por comunidades autónomas: Comunitat Valenciana (1)

Por provincias: Valencia/València (1)

Por comarcas: La Costera de Játiva (1)

Enlace para filtrar la información que se muestra en el mapa para esta ficha.