Busca un contingut concret entre totes les fitxes. Si no trobes res, prova a revisar si ho has escrit correctament. Recorda que has de buscar els municipis sense l'article determinant.

Cerca per contingut:   del tipus:
per la fitxa:
de l'espècie:
en el municipi:
Amb la selecció actual hi ha 159 informacions. Mostrant de la 1 a la 20. Pàgina 1 de 8

Mongeta del ganxet (Vallès Oriental)

Data Usuari Espècie Tipus Municipi Contingut  
02.03.2018 Joan Valls Peix Phaseolus vulgaris Cicle de cultiu La collita arriba al mes de novembre, quan la planta porta un cicle aproximat de 120 dies des de que es va sembrar.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Referències i enllaços El Cultivo de la Judía. Folleto de divulgación agrícola. Hermandad sindical provincial de agricultores y ganaderos. 1945. Hojas divulgadoras: La judía o alubia. Ministerio de Agricultura. Francisco de la Peña. 1948. Hojas divulgadoras: Judías de grano, variedades, cultivo y comercio. Ministerio de... Agricultura. José Puerta Romero. 1962. Cultivo perfeccionado de las hortalizas con todos los adelantos modernos. Establecimiento Tipográfico de Pedro Núñez. Navarro Soler, D. 1880. Prospecció de varietats locasl d’horta al Maresme. Associació L’Era. Xènia Torras i Martí. 2015. Varietats locals de mongetes del Vallès Oriental. Caracterització de 22 varietats. Consell Comarcal del Vallès Oriental. Jordi Puig Roca i Cristina Fíguls. 2014 Dossier tècnic nº29. Varietats locals catalanes (I): la mongeta del ganxet. DARP. Varios autores. Coord. Josep Maria Masses Tarragó. 2008. Variabilitat de la mongeta Ganxet (Phaseolus vulgaris L.): determinació de tipologies i selecció de línies comercials. Doctorat Esther Sánchez Bell. 2003.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Ús mediambiental Millora del sòl Com totes les lleguminoses, la mongeta del ganxet és una cultiu fixador de nitrogen atmosfèric que millora la fertilitat del sòl. Una de les raons del seu èxit de cultiu és que entrava fàcilment en les rotacions de cultiu amb altres espècies més exigents com les solanàcies, també so...l fer-se per a la rotació de camps de cereal.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Alimentació humana i receptes Es conrea exclusivament per al consum humà. Molt popular per acompanyar carns. Un dels plats tradicionals de Catalunya és la Botifarra amb seques, sent les seques jueves de consum en sec, la més popular la mongeta del ganxet. També es consumeix desgranat, és a dir el gra en verd sense la beina, aba...ns que s'assequi. Sol tenir mala conservació, així que sol ser una pràctica d'autoconsum, o per a clients que l'encarreguen amb anterioritat
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Imatges Manresa Sadurní Playà. Varietats de mongeta assecant-se al camp.
Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Comercialització Es comercialitza principalment el gra en sec. En menys quantitat cuinat en conserva, i de forma puntual i per a l'autoconsum desgranat.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Propagació, selecció i millora Sempre s'han seleccionat els grans de les beines més grans, de plantes sanes, amb una bona producció. Abans de la sembra es fa una segona selecció dels grans amb més ganxo. Alguns agricultors relacionen el ganxo de la mongeta amb la seva suavitat.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Collita i conservació La collita es fa de novembre a gener. Perquè s'assequin les beines, s'arrenquen les plantes amb la canya i es recullen en grups de 70-100 canyes. Aquest és el punt més delicat, si s'arrenquen massa aviat els grans no tenen una mida menor, i si s'espera massa es pot perdre la llavor a camp. Un cop re...collides les canyes amb la planta, es tapen amb un plàstic i es deixen de forma vertical assecar a camp durant 5-7 setmanes (veure foto). Un cop seques es baten copejant-les amb pals o fuet perquè obrin les beines i deixin anar el gra, fent la separació amb garbells. Després queda l'operació d'escollit, per treure les mongetes defectuoses, tacades, etc., realitzant-se generalment a les nits, amb la tertúlia que estableix la família al voltant d'una taula. Es congelen 72 hores a -20ºC per matar el corc. Això abans no era necessari ja que les temperatures en el camp i en les cases era inferior, i no hi havia tants problemes de corc.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Plagues i malalties Insectes: Aranya roja. Tractar amb sofre en pols o mullat. Heliothis armigera, tractar amb Bacillus thuringiensis Virus: variants del virus del mosaic. Eliminar plantes en camp. Control insectes vectors. Tractaments tèrmics post-collita en la llavor. Fongs com Pythium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia ...sp, Verticillum sp. Ataquen la llavor i en estat plàntula. Evitar estrès del cultiu. Sembra en tac en comptes de sembra de llavor. Fongs com Esclerotínia, oïdi,, míldiu, antracnosi. Ataquen fulles i fruits. Són de fàcil detecció. Evitar excés humitat, tractaments amb sofre.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Abonat i reg A lser una lleguminosa no s'abona el terreny abans de la sembra, ja que això faria créixer molta mata i poca flor, retardant molt la collita que seria tardana i escassa. Les mongetes són exigents en aigua, es fa d'1 a 2 regs setmanals, depenent de l'evapotranspiració, la pluviometria i de l'estadi ...de creixement.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Poda i emparrat S'han d'entutorar, generalment amb canyes o amb bastons d'avellaner o freixer, en polleras (estructures de 4 canyes lligades a la part superior). No cal podar ni lligar-les, ja que les mongetes es enramen elles soles. Per al entutorat cal aprofitar una pluja quantiosa, o fer un reg en profunditat p...er poder clavar la canya o bastó uns 35-40 cm. de profunditat, sinó cauen.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Maneig del sòl i desherbat Es fa un desherbat o birbada després de cada pluja. Antigament en haver de fer-se els solcs per al reg a manta ja cap al desherbat alhora que es refeien els solcs.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Sembra o plantació Es sembra per a la primera quinzena de juliol a les zones més càlides de la costa, encara que a les zones més temperades d'interior, s'avança 15 dies el seu cultiu (última setmana de juny). "Cal sembrar-sempre en quart creixent perquè creixin bé, si es fan en quart minvant floreixen només en la par...t de baix". Lluís Canyelles. Cabrera de Mar. Es sembren a cops, 2-3 llavors per cop, en un marc de plantació de 30 x 50 cm. La profunditat de sembra (2-5 cm) depèn del tipus de sòl i de la saó d'aquest. A sòl més sorrenc i menys humitat més profunditat. Se sembren quan ha plogut i s'esperen 4-6 dies sense pluja, si plou abans que germini la llavor, la crosta pot fer que les llavors no la puguin trencar i no neixin. Si és el cas, de passar una llaurada de pues ajuda a eliminar plantetes adventícies i a descostrar la superfície per ajudar a la germinació.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Cicle de cultiu Varietat de mata alta, cicle llarg, en la majoria de les seves varietats.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Com són el seu gust, textura i olor És molt apreciada a Catalunya pel seu sabor suau, cremositat i la poca percepció de la seva pell.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Com es la planta i la part que es fa servir La planta és una planta de mata alta (enfiladissa), amb fulles verdes i lanceolades. Com a excepció es coneix la varietat de "ganxet terrer", varietat de cicle més curt que no s'enfilen ( de mata). El gra també és més petit i no té tant ganxo. Flor amb ales i estendard blanc. Mongeta de llavor com...pletament blanca, amb un característic ganxo que li dóna nom. El grau de ganxo depèn de la zona de cultiu, així com la seva talla, ja que els cicles de les varietats d'interior (clima més fred) són més curts i per tant ni el grau de ganxo ni el pes per 100 llavors, és el mateix. Les beines són de color verd uniforme, amb bec i secció el·líptica.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Antiguitat Es tenen referències escrites des de 1880. Els agricultors recorden als seus avis parlant de la varietat des de sempre. A través de l'estudi genètic de la varietat s'ha pogut reconstruir la seva història i s'ha descobert el seu parentiu amb formes mesoamericanes, així com el procés de introgressió ...que ha patit, especialment amb varietats com la Great Northern. Segons diversos autors la varietat va arribar d'Amèrica a partir de l'intens comerç entre les Antilles i la costa catalana, entre els segles XVIII i XIX. El punt d'entrada estaria entre la costa de Tarragona i la del Maresme.
07.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Imatges Mata mongeta del ganxet
Autoría: Txus Vegas
07.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Imatges Planta amb tavelles seques.
Autoría: Txus Vegas
07.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Phaseolus vulgaris Imatges Argentona Tavella de mongeta del ganxet. Argentona.
Autoría: Xènia Torras