Alficòs (Montaña)

Espècie: Cucumis melo (melonera).
Comarca: Montaña / Alicante/Alacant / Comunitat Valenciana.
Vigència: .

Sembra o plantació
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització