Fesol afartapobres (Pallars Jussà)

Espècie: Phaseolus coccineus (mongetera vermella).
Comarca: Pallars Jussà / Lleida / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Es sembra a principis de maig, directament a la terra en forats de poca profunditat, com diu la dita "el fesol vol sentir tocar missa". Es posen dues o tres llavors a cada forat, mantenint una distància de 20 a 40 cm entre forats, ja que com diu també la dita "entre fesol i fesol si ha de poder ajeure una ovella". Es recomana deixar en remull el gra la nit anterior a la sembra.
Laura Calvet0.00 (0)00 comentaris
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
S'emparra quan la mongetera comença a fer fil, segons els hortolans "quan ella t'ho demana". L'alçada de la planta dependrà de la llargada del parral que s'utilitzi, i pot arribar fàcilment als quatre metres.
Laura Calvet0.00 (0)00 comentaris
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Es recull la beina entre octubre i novembre. Un cop recollides les beines es deixen en un lloc airejat perquè s'assequin. Un cop seques es poden guardar desgranades o amb la beina en un lloc fresc i sec i els grans tant es poden utilitzar per al consum com per sembrar la propera temporada.
Laura Calvet0.00 (0)00 comentaris
Propagació, selecció i millora
La selecció es fa a partir dels grans més grans i amb millor aspecte. Els hortolans diuen que el color del gra no influeix en el color de la flor per què es creuen i que planten dels que tenen perquè el sabor no canvia.
Laura Calvet0.00 (0)00 comentaris
Atres activitats de maneig
Comercialització