Arrós bomba (Baix Ebre)

Espècie: Oryza sativa (arròs).
Comarca: Baix Ebre / Tarragona / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Actualment , es sembra amb maquinària , pero antiguament es sembrava a mà, amb el planter ja crescut anteriorment .
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Reg d'inundació
Abonat quimic amb adob N P K , i tambe aprofitant les restes de cultiu de l'any anterior enterrades al sòl
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Plagues i malalties
Chil·lo de l'arrós
Piricularia
Helmintosporium
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització