Ceba campeny o morisca (Vallès Oriental)

Espècie: .
Comarca: Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña.
Vigència: Desconegut.

Sembra o plantació
Es cultiva als mesos d'octubre i de novembre. La recol.leccio es fa cap als mesos de abril i maig
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització