Tomata de penjar (Baix Ebre)

Espècie: Solanum lycopersicum (tomaquera).
Comarca: Baix Ebre / Tarragona / Cataluña.
Vigència: .

Noms populars
Castellà
Tomate de colgar
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Català
Tomata de penjar
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Descripció
Com es la planta i la part que es fa servir
Agarrar les llavors de la tomata mes bona i tornanl-es a plantar en un caixó fins que facin 10cm i després plantarles al terreny definitiu.
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Usos tradicionals
Alimentació humana i receptes
Serveix per a fer ensalades i altres usos en l'àmbit de la cuina.
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Maneig tradicional
Sembra o plantació
S'agarren les tomates de millor qualitat, es parteixen per la meitat i s'exprimeixen les llavors en un drap on s'aguarden les llavors fins a la próxima sembra. Després es posen en un caixó i quan arriben als 10cm de altura es planten al terreny.
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Mapa
Usos i maneig tradicional
Deltebre (Baix Ebre / Tarragona / Cataluña).
Usuario Pruebas0.00 (0)00 comentaris
Mapa

Per tipus d'informació: Usos i maneig tradicional (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Tarragona (1)

Per comarques: Baix Ebre (1)


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0