Mongeta del ganxet (Vallès Oriental)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña.
Vigència: .

Alimentació humana i receptes
Es conrea exclusivament per al consum humà. Molt popular per acompanyar carns. Un dels plats tradicionals de Catalunya és la Botifarra amb seques, sent les seques jueves de consum en sec, la més popular la mongeta del ganxet.
També es consumeix desgranat, és a dir el gra en verd sense la beina, abans que s'assequi. Sol tenir mala conservació, així que sol ser una pràctica d'autoconsum, o per a clients que l'encarreguen amb anterioritat
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Millora del sòl
Com totes les lleguminoses, la mongeta del ganxet és una cultiu fixador de nitrogen atmosfèric que millora la fertilitat del sòl. Una de les raons del seu èxit de cultiu és que entrava fàcilment en les rotacions de cultiu amb altres espècies més exigents com les solanàcies, també sol fer-se per a la rotació de camps de cereal.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual