Mongeta del ganxet (Vallès Oriental)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Es sembra per a la primera quinzena de juliol a les zones més càlides de la costa, encara que a les zones més temperades d'interior, s'avança 15 dies el seu cultiu (última setmana de juny).
"Cal sembrar-sempre en quart creixent perquè creixin bé, si es fan en quart minvant floreixen només en la part de baix". Lluís Canyelles. Cabrera de Mar.
Es sembren a cops, 2-3 llavors per cop, en un marc de plantació de 30 x 50 cm. La profunditat de sembra (2-5 cm) depèn del tipus de sòl i de la saó d'aquest. A sòl més sorrenc i menys humitat més profunditat. Se sembren quan ha plogut i s'esperen 4-6 dies sense pluja, si plou abans que germini la llavor, la crosta pot fer que les llavors no la puguin trencar i no neixin. Si és el cas, de passar una llaurada de pues ajuda a eliminar plantetes adventícies i a descostrar la superfície per ajudar a la germinació.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Maneig del sòl i desherbat
Es fa un desherbat o birbada després de cada pluja. Antigament en haver de fer-se els solcs per al reg a manta ja cap al desherbat alhora que es refeien els solcs.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Poda i emparrat
S'han d'entutorar, generalment amb canyes o amb bastons d'avellaner o freixer, en polleras (estructures de 4 canyes lligades a la part superior). No cal podar ni lligar-les, ja que les mongetes es enramen elles soles.
Per al entutorat cal aprofitar una pluja quantiosa, o fer un reg en profunditat per poder clavar la canya o bastó uns 35-40 cm. de profunditat, sinó cauen.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Abonat i reg
A lser una lleguminosa no s'abona el terreny abans de la sembra, ja que això faria créixer molta mata i poca flor, retardant molt la collita que seria tardana i escassa.
Les mongetes són exigents en aigua, es fa d'1 a 2 regs setmanals, depenent de l'evapotranspiració, la pluviometria i de l'estadi de creixement.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Plagues i malalties
Insectes: Aranya roja. Tractar amb sofre en pols o mullat. Heliothis armigera, tractar amb Bacillus thuringiensis
Virus: variants del virus del mosaic. Eliminar plantes en camp. Control insectes vectors. Tractaments tèrmics post-collita en la llavor.
Fongs com Pythium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia sp, Verticillum sp. Ataquen la llavor i en estat plàntula. Evitar estrès del cultiu. Sembra en tac en comptes de sembra de llavor.
Fongs com Esclerotínia, oïdi,, míldiu, antracnosi. Ataquen fulles i fruits. Són de fàcil detecció. Evitar excés humitat, tractaments amb sofre.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Collita i conservació
La collita es fa de novembre a gener. Perquè s'assequin les beines, s'arrenquen les plantes amb la canya i es recullen en grups de 70-100 canyes. Aquest és el punt més delicat, si s'arrenquen massa aviat els grans no tenen una mida menor, i si s'espera massa es pot perdre la llavor a camp. Un cop recollides les canyes amb la planta, es tapen amb un plàstic i es deixen de forma vertical assecar a camp durant 5-7 setmanes (veure foto). Un cop seques es baten copejant-les amb pals o fuet perquè obrin les beines i deixin anar el gra, fent la separació amb garbells. Després queda l'operació d'escollit, per treure les mongetes defectuoses, tacades, etc., realitzant-se generalment a les nits, amb la tertúlia que estableix la família al voltant d'una taula. Es congelen 72 hores a -20ºC per matar el corc. Això abans no era necessari ja que les temperatures en el camp i en les cases era inferior, i no hi havia tants problemes de corc.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Propagació, selecció i millora
Sempre s'han seleccionat els grans de les beines més grans, de plantes sanes, amb una bona producció. Abans de la sembra es fa una segona selecció dels grans amb més ganxo. Alguns agricultors relacionen el ganxo de la mongeta amb la seva suavitat.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Atres activitats de maneig
Comercialització
Es comercialitza principalment el gra en sec. En menys quantitat cuinat en conserva, i de forma puntual i per a l'autoconsum desgranat.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris