Mongeta del ganxet (Vallès Oriental)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Vallès Oriental / Barcelona / Cataluña.
Vigència: .

Agroecosistema
Com es la planta i la part que es fa servir
La planta és una planta de mata alta (enfiladissa), amb fulles verdes i lanceolades. Com a excepció es coneix la varietat de "ganxet terrer", varietat de cicle més curt que no s'enfilen ( de mata). El gra també és més petit i no té tant ganxo.
Flor amb ales i estendard blanc.
Mongeta de llavor completament blanca, amb un característic ganxo que li dóna nom. El grau de ganxo depèn de la zona de cultiu, així com la seva talla, ja que els cicles de les varietats d'interior (clima més fred) són més curts i per tant ni el grau de ganxo ni el pes per 100 llavors, és el mateix.
Les beines són de color verd uniforme, amb bec i secció el·líptica.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Cicle de cultiu
Varietat de mata alta, cicle llarg, en la majoria de les seves varietats.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
La collita arriba al mes de novembre, quan la planta porta un cicle aproximat de 120 dies des de que es va sembrar.
Joan Valls Peix0.00 (0)00 comentaris
Com són el seu gust, textura i olor
És molt apreciada a Catalunya pel seu sabor suau, cremositat i la poca percepció de la seva pell.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris
Per què és valorada la varietat
Antiguitat
Es tenen referències escrites des de 1880. Els agricultors recorden als seus avis parlant de la varietat des de sempre.
A través de l'estudi genètic de la varietat s'ha pogut reconstruir la seva història i s'ha descobert el seu parentiu amb formes mesoamericanes, així com el procés de introgressió que ha patit, especialment amb varietats com la Great Northern. Segons diversos autors la varietat va arribar d'Amèrica a partir de l'intens comerç entre les Antilles i la costa catalana, entre els segles XVIII i XIX. El punt d'entrada estaria entre la costa de Tarragona i la del Maresme.
Xarxa Catalana de Graners0.00 (0)00 comentaris