Euphorbia aphylla

Noms populars, en castellà: aigonce, tabaiba, tabaiba dulce.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització