Allium cepa

Noms populars, en català: ceba. en castellà: cebolla, cebolleta.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització