Allium cepa

Noms populars, en català: ceba. en castellà: cebolla, cebolleta.

Com reconèixer-la
On i quan es troba