Erica multiflora

Noms populars, en català: cepell, petorret, xiprell, bruga, bruc. en castellà: brezo, bruguera, pedorrera, berezo.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Valencia (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
arbust perenne molt ramificat amb les tijes rectes, amb fulles lineals i amb el revers blanquinós.
es pot utilitzar fent tanques o valles per a jardins.
es pot arribar a fer escombres.
zona mediterrania penisular.
washingtonia0.00 (0)00 comentaris
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual
Mapa

Per tipus d'informació: Indústria i artesania (1)

Per comunitats autònomes: Comunitat Valenciana (1)

Per províncies: Valencia/València (1)

Per comarques: Huerta de Valencia (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.