Dipsacus comosus

Noms populars, en castellà: toba.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització