Dactylis glomerata

Noms populars, en català: fenàs mascle, herba fina, herba blanca, herba doliça. en castellà: hierba triguera, enjilaora, grama, jopillos.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització