Convolvulus siculus

Noms populars, en castellà: iyera, corrigüela blanca, corrigüela violada.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització