Clematis vitalba

Noms populars, en català: ridolta, vidiella, vidalba, didortes. en castellà: petiquera, birgaza, enredadera, belortera.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Roquetes (Baix Ebre / Tarragona / Cataluña).
El suc resultant de bullir les fulles (previament deixa que es sequen) amb aigua, és un remei utilitzat per sicatritzar ferides.
Roquetes,Baix ebre
Dani Lluís Bonet0.00 (0)00 comentaris
Ús veterinari
Roquetes (Baix Ebre / Tarragona / Cataluña).
El suc resultant de bullir les fulles (previament deixa que es sequen) amb aigua, és un remei utilitzat per sicatritzar ferides.
Roquetes,Baix Ebre
Dani Lluís Bonet0.00 (0)00 comentaris
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual
Mapa

Per tipus d'informació: Ús medicinal (1) Ús veterinari (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (2)

Per províncies: Tarragona (2)

Per comarques: Baix Ebre (2)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.