Citrus limon

Noms populars, en català: llimonera, llima, llimona, llimoner. en castellà: limón, limonero.

Alimentació humana i receptes
El suc de una llimona barrejat amb aigua al matí, en dejú, és un bon depuratiu per el sistema digestiu.
Joan Baixas0.00 (0)00 comentaris
Alimentació animal
Ús medicinal
El suc serveix com a repel·lent per les puces, però s'ha de tenir en compte que no es pot aplicar sobre la pell per què crea irritació.
Joan Baixas0.00 (0)00 comentaris
Ús veterinari
Afegir trossos de llimona a l'aigua de les gallines, ajuda a prevenir els polls.
Joan Baixas0.00 (0)00 comentaris
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual