Cicer arietinum

Noms populars, en català: ciuró, cigró, cigrons. en castellà: garbanzo, garbancera.

Castellà
Català
Euskera
Gallec
Altres