Cicer arietinum

Noms populars, en català: ciuró, cigró, cigrons. en castellà: garbanzo, garbancera.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització