Bromus madritensis

Noms populars, en català: coa de cavall. en castellà: gramínea, ballisco, trigueras.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització