Betula pendula

Noms populars, en català: abedul, beç, bedoll. en castellà: abedul.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització