Betula alba

Noms populars, en castellà: abedugo, llumbrera, bedul, abedul.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització