Cucumis melo var. flexuosus

Noms populars, en català: alficòs. en castellà: alficoz, cohombro.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització