Bellis perennis

Noms populars, en català: paquerret, margarida, botonet. en castellà: primavera, margarita, chirivitas.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual