Athyrium filix-femina

Noms populars, en castellà: helecho macho, felecha, helecho.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització