Asplenium onopteris

Noms populars, en català: herba cancera, cama negra, foguera borda, falzia negra. en castellà: helecho, hierba sardina, penquito.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual