Asplenium onopteris

Noms populars, en català: herba cancera, cama negra, foguera borda, falzia negra. en castellà: helecho, hierba sardina, penquito.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització