Asplenium fontanum

Noms populars, en català: doradilla.

Per tipus d'informació: Ús medicinal (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Lleida (1)

Per comarques: Pallars Sobirà (1)

Enllaç per a filtrar l'informació que es mostra en el mapa per aquesta fitxa.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Sort (Pallars Sobirà / Lleida / Cataluña).
citat a la comarca Pallars per: Agelet & Vallès 2001. Studies on pharmaceutical ethnobotany in the region of Pallars (Pyrenees, Catalonia, Iberian Peninsula). Part I. General results and new or very rare medicinal plants.
Manuel Pardo0.00 (0)00 comentaris
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació