Psidium guajava

Noms populars, en català: guaiaba. en castellà: guayaba.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0