Psidium guajava

Noms populars, en català: guaiaba. en castellà: guayaba.