Psidium guajava

Noms populars, en català: guaiaba. en castellà: guayaba.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització