Citrus aurantium

Noms populars, en català: taronger, taronger agre. en castellà: naranjo, naranjo amargo, azahar, naranjo agrio.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació