Citrus aurantium

Noms populars, en català: taronger, taronger agre. en castellà: naranjo, naranjo amargo, azahar, naranjo agrio.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització