Chenopodium ambrosioides

Noms populars, en català: te, te bord, te de Montserrat. en castellà: té, pasote, té hormiguero, té moruno.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual