Beta vulgaris var. conditiva

Noms populars, en català: bleda-rave roig, rave-bleda de taula. en castellà: remolacha, beterraba, remolacha de mesa.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació