Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

Noms populars, en castellà: judía de a metro.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0