Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis

Noms populars, en castellà: judía de a metro.

Referències i enllaços
Documents