Citrus reticulata (=Citrus deliciosa)

Noms populars, en castellà: mandarina.