Citrus reticulata (=Citrus deliciosa)

Noms populars, en castellà: mandarina.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització