Capsicum annuum

Noms populars, en català: pebre coent, pebrot, bitxo, pebrera, pebre. en castellà: pimiento, guindilla, pimentonera, coral, bolillera, cayena.

Noms populars
Alimentació humana
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic o ritual
Altra informació