Vicia narbonensis

Noms populars, en castellà: haba loca.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització