Vicia articulata

Noms populars, en castellà: algarroba, garrobas, lenteja parda, lentejón.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització