Thapsia gymnesica

Noms populars, en català: canyafèl.lera de la mar, fèl.lera de fulla blava.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0