Thapsia gymnesica

Noms populars, en català: canyafèl.lera de la mar, fèl.lera de fulla blava.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització