Spinacia oleracea

Noms populars, en català: espinac. en castellà: espinaca, algarroba, ensalada.


CONECT-e : Compartint el CONeixement ECològic Tradicional.
Creative Commons License El contingut d'aquesta web està protegit sota la llicència CC BY-NC-SA 4.0