Spinacia oleracea

Noms populars, en català: espinac. en castellà: espinaca, algarroba, ensalada.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització