Argyranthemum frutescens

Noms populars, en català: margalides, margarita de bolles. en castellà: magarza, crisantemo, margarita borda, margarita de bola.

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual