Argyranthemum frutescens

Noms populars, en català: margalides, margarita de bolles. en castellà: magarza, crisantemo, margarita borda, margarita de bola.

Recol·lecció
Cultiu
Altres activitats de maneig
Comercialització